NAŠE VÝLETY ZA POZNÁNÍM

Nesedíme jen za stolem a nestudujeme staré záznamy a fotografie, ale rádi vyrazíme i ven na čerstvý vzduch. Pořádáme výlety za poznáním jak do blízkého okolí, tak i několikadenní výlety do vzdálenějších koutů republiky. Na takový výlet se dobře připravíme. Obvykle si některý z členů nastuduje danou lokalitu a seznámí s ní ostatní, nebo se s místními dohodne přednáška a prohlídka. Oblíbené jsou výlety na kolech po okolí. 

V této sekci uvádíme krátké informace, kde jsme v nedávné době byli.    Naše výlety za poznáním


Při naší cestě za starými cestami a zemskými stezkami, vydali jsme se přes Hamr a hájovnu Baldýnka do nítovických lesů. V lukách nad Nítovicemi se nám potvrdil, již dříve tušený směr zemské stezky. Na začátku obce přetnula současnou silnici, nad vsí pokračovala k vršku Kobyla a od něj přímou linkou ke kardašořečickému hradu. Na Kobyle jsme zastihli...

Borkovická blata se oděla do bílého šatu. Rojovník bahenní, jak jej nazvali botanikové, v polovině května mocně rozkvetl. Je útěšlivé, postát u těch krásně vonících trsů, které zvěstují končící jaro. Určitě si najděte chvilku a jeďte se na stezku podívat.

I Přátelé historie si potřebují občas oddechnout. Na jaře, nejlépe v plném květu, jsou ideálním místem zámecké parky. Vydali jsme se do parku na Hluboké a nelitovali. Návštěvníků novogotického zámku bylo málo a v parku bylo ještě volněji. Oproti předpovědím nás hřálo sluníčko. Odpoledne uteklo, jako voda ve Vltavě pod zámkem.

V našem blízkém okolí dotváří krajinu staré technické památky, o kterých ani netušíme, že stále trvají. Jednou z nich je i kamenný, "švédský" most, na staré zemské stezce ze Soběslavi k Přehořovu a dál, ke Kardašově Řečici. Jak je starý nevíme. Když se na něj zadíváme z koryta Dírenského potoka nad nímž se klene, není těžké, představit si doby...

Pátého března, za předjarního počasí, jsme se vydali do Skalice a jejího okolí. Mohyly v lese naproti obci jsou téměř neznatelné, zato tvrziště úžasné. O tvrzi na Skalici se mnoho neví. Jsou to spíše lidové pověsti. Skutečností však zůstává, že je jedním z největších v Jižních Čechách a zachovalý příkop také. Leží na ostrohu nad řekou Lužnicí, na...

29. ledna jsme zamířili k zámku Červená Lhota. Neodradil nás ani padající mokrý sníh. A udělali jsme dobře. Zámecký park s jeho úžasnými starými douglaskami, lipami a duby, Dírenský potok ve svém málo vídaném korytě a zámek na skále, nikoli ve vodě. U mostku stál kastelán, který nám rád vysvětlil problém s prosakující hrází, kvůli které je zámeček...

V sobotu 15. ledna, jsme se vydali do Dolních Slověnic a odtud, podél rybníka Dvořiště, do lesů velechvínských. Toto polesí jsme procházeli už vloni, z opačného směru od Ševětína. Tentokrát byl naším cílem památný dub, pojmenovaný po Janu Žižkovi. Samo místo je úchvatné. Hluboká strouha potoka z jedné strany, z té druhé zbytky hráze prastarého...

Je již tradicí, že náš spolek připravuje na konci roku silvestrovskou procházku. Cílem je sejít se na nějakém zajímavém místě, připomenout si minulý rok a posílit naši vzájemnou sounáležitost. Letošní procházka nás zavedla na Dunajovickou horu, která se nachází asi 7 km severozápadně od Třeboně u obce Dunajovice. Je to zalesněný vrh, který je díky...