KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY

Je dlouholetou tradicí, že naši členové připravují komentované procházky po městě a okolí. Cyklus procházek nazvaný Zmizelé Veselí má za cíl seznámit vás s místy, která již zanikla, nebo jsou v zapomnění. V předkovidových dobách jsme uspořádali několik procházek, které se setkaly s kladným ohlasem. V době pandemie jsme však byli nuceni tyto aktivity omezit, ale o to více jsme začali využívat elektronická média a výsledkem je níže uvedený soubor dokumentů, které průběžně aktualizujeme a doplňujeme. Jejich výhodou je, že si procházku můžete projít sami, můžete se k ní doma vracet a v případě potřeby si fotografie a dokumenty přiblížit a lépe prostudovat.

Procházky jsou koncipovány jako PDF dokumenty a zobrazíte si je kliknutím na níže uvedené odkazy. Jejich načtení může z důvodu množství fotografií v dokumentu chvilku trvat, tak prosíme o drobné strpení.  


Komentované procházky v elektronické formě

Částečný výpis z archů sčítání obyvatel Veselí z let 1880 - 1921 je k nahlédnutí zde >>>  a členěni dle profesí je zde >>>. Jedná se o pracovní seznam našeho spolku a zahrnuje pouze domy, které byly předmětem našeho zájmu. Například pro naše komentované procházky. Přesto si myslíme, že může mít pro případné zájemce význam. Seznam budeme průběžně doplňovat.


Fotoalba dřívějších komentovaných procházek