Kamenný most u Přehořova

16.03.2022

V našem blízkém okolí dotváří krajinu staré technické památky, o kterých ani netušíme, že stále trvají. Jednou z nich je i kamenný, "švédský" most, na staré zemské stezce ze Soběslavi k Přehořovu a dál, ke Kardašově Řečici. Jak je starý nevíme. Když se na něj zadíváme z koryta Dírenského potoka nad nímž se klene, není těžké, představit si doby dávno minulé s lidmi i koňskými povozy, které po něm chodili a jezdily. Vojenské družiny též i když ty švédské podle lidového názvu, zde harcovaly přeci jen ještě před jeho postavením. Má dva oblouky, uprostřed nich opěrné zdi. Klenutí drží jako před sto lety. Doufejme, že vydrží a přečká další století.