Výlet za poznáním - Červená Lhota

29.01.2022

29. ledna jsme zamířili k zámku Červená Lhota. Neodradil nás ani padající mokrý sníh. A udělali jsme dobře. Zámecký park s jeho úžasnými starými douglaskami, lipami a duby, Dírenský potok ve svém málo vídaném korytě a zámek na skále, nikoli ve vodě. U mostku stál kastelán, který nám rád vysvětlil problém s prosakující hrází, kvůli které je zámeček už dva roky na suchu. Hráz se totiž odlepila od podloží a díru se nedaří ucpat. Nejčernější scénář tak počítá s postavením celé nové hráze. Doufá, že se najde jednodušší řešení. Procházku ukončilo zastavení u studánky sv. Jana Nepomuckého. Vodičky je, ale malounko.