Výprava za Žižkovým dubem

15.01.2022

V sobotu 15. ledna, jsme se vydali do Dolních Slověnic a odtud, podél rybníka Dvořiště, do lesů velechvínských. Toto polesí jsme procházeli už vloni, z opačného směru od Ševětína. Tentokrát byl naším cílem památný dub, pojmenovaný po Janu Žižkovi. Samo místo je úchvatné. Hluboká strouha potoka z jedné strany, z té druhé zbytky hráze prastarého rybníka. Vše zarostlé různověkým lesem, po zemi zbytky odumřelých stromů. Přiložené fotografie dokumentují velebnost a klid místa. Důležité je poznání, že i tady jsou lidé, kteří se o paměť tohoto místa starají. V sousedství dožívajícího kmeta roste mladý stromek. Malá dřevěná skřínka skrývala sešit vzkazů od procházejících a dokonce malé razítko, upomínající na dub i místo, kde se nachází. Zpáteční cesta lesem i poli ve zlatém světle zapadajícího slunce, náš zážitek krásně zarámovaly.