Nové objevy v Nítovicích

16.07.2022

Při naší cestě za starými cestami a zemskými stezkami, vydali jsme se přes Hamr a hájovnu Baldýnka do nítovických lesů. V lukách nad Nítovicemi se nám potvrdil, již dříve tušený směr zemské stezky. Na začátku obce přetnula současnou silnici, nad vsí pokračovala k vršku Kobyla a od něj přímou linkou ke kardašořečickému hradu. Na Kobyle jsme zastihli dva krásné Otakárky fenyklové. Na okraji obce, směrem k Veselí, provozuje paní Zezulová hospůdku na zazvonění. Povídání o cestách a historii mělo nečekané vyústění. Paní Zezulová nám ukázala kopii kroniky Nítovic, kterou obec vydala před několika lety. Přinesla i několik kopií starých fotografií. Nakonec nám poradila, abychom zašli za panem Červenkou, který ví o historii obce nejvíce. Nečekané objevy a díky za ně!