Silvestrovský výšlap na Dunajovickou horu

01.01.2022

Je již tradicí, že náš spolek připravuje na konci roku silvestrovskou procházku. Cílem je sejít se na nějakém zajímavém místě, připomenout si minulý rok a posílit naši vzájemnou sounáležitost. Letošní procházka nás zavedla na Dunajovickou horu, která se nachází asi 7 km severozápadně od Třeboně u obce Dunajovice. Je to zalesněný vrh, který je díky své nadmořské výšce 504 m nejvyšším bodem Třeboňské pánve a jsou z ní daleké výhledy na Třeboňsko. Na hoře stojí novobarokní poutní kaplička Sv. Ducha řečená "U Pána Krista". Byla postavena v 18. století nad pramenem vody a traduje se, že je léčivá. Po obvodu hory vede téměř kilometr dlouhá křížová cesta se 14ti zděnými kapličkami s vyobrazením ukřižování Ježíše Krista. Křížová cesta byla zbudována z výtěžku veřejné sbírky v r. 1885. Dnes jsou kapličky nově opravené. Na webových stránkách Dunajovic se můžete o historii kaple a křížové cestě dočíst více zde >>>.

Jako vždy se silvestrovská vycházka povedla a věříme, že nejen soudržnost spolku, ale i toto krásné místo setkání nám v příštím roce pomůže, aby příští rok byl pro nás všechny úspěšný.