Silvestrovský výšlap 2022

01.01.2023

Jako každoročně je 31. prosinec chvílí pro společný Silvestrovský výšlap členů našeho spolku. Záměrně píšeme velké S, protože ukazuje na význam, který pro nás má. Je tradicí zvolit příjemné místo, kde se společně rozloučíme s minulým rokem a popřejeme vše nejlepší do příštího roku. Je to příležitost prodiskutovat si, co jsme v minulém roce dosáhli, na čem právě pracujeme a co bychom měli v nastávajícím roce udělat. Tentokrát jsme zvolili vyhlídkovou cestu mezi Hartmanicemi a Horním Bukovskem. Vyvýšená nadmořská výška (490 m n.m) a otevřená krajina poskytuje nerušený výhled do prostoru Veselských blat, Vltavotýnska a části Šumavy. Je to prostor dávného osídlení a za zmínku stojí rozsáhlé sídliště v blízkých Soběticích za Jezárkem. Toto sídliště lze klást do doby před třemi tisíci lety a je tak jedním z prvních v Jižních Čechách. Přiložené fotografie nemohou nahradit zážitek z místa, a proto vám vřele doporučujeme jeho návštěvu.

V novém roce nás čeká několik úkolů a výročí. Jsou to výročí významných veseláků o kterých jsme vás informovali v minulé aktualitě a náš spolek si je jistě také připomene. Dále pro Vás připravujeme druhý díl komentované procházky "Naše cesty". Ten budeme pořádat na jaře. Mezi jiným si touto procházkou připomeneme kudy Veselím vedly hlavní obchodní cesty, jak Veselím projížděl císař František v roce 1825 a jak se hlavní tah Veselím v průběhu času měnil. Další díl komentovaných procházek "Veselské veduty" máme také připraven a čeká jen na dílčí aktualizaci a zveřejnění na našich stránkách. Jako obvykle budeme dále pořádat naše různé výlety za poznáním, schůzky a badatelské konzultace. O všech připravovaných akcích vás budeme informovat v našich aktualitách a pozvánkách. 


Na závěr jen poznámku. V Horním Bukovsku si místní občané udělali pomníček na místě  jednoho zbouraného starého domu. Chtějí tím vyjádřit, že se mnohdy zbytečně zbavujeme odkazu předků a naší historie, což vede ke ztrátě našich vazeb k danému místu, k obci a  společenství ve kterém žijeme. V souhrnu to chápeme pod pojmem genius loci. S povzdechem si můžeme představit, jak by to vypadalo ve Veselí. Přes pomníčky by asi nebylo vidět...