KNIHOVNIČKA

Při naší práci čerpáme z různých zdrojů. Některé znich jsou však jen v rukopisech, nebo nejsou publikovány. Abychom to trochu napravili, uvádíme v této sekci jejich kopie, nebo odkazy na příslušné webové servery.


Veselský uličník - Hledáte-li jak se vaše ulice dříve jmenovala, nebo například nevíte kde byla Habrmannova čtvrť, Veselský uličník je právě to co potřebujete. Václav Jelínek vás ve své publikaci seznámí s historií ulic a uliček ve Veselí.

Nepublikované rukopisy prací veselských historiků - Zde uvádíme buď odkazy do webových archivů, nebo skeny nepublikovaných rukopisů veselských historiků.

Některé ze zajímavých webů ze kterých čerpáme