Z ČINNOSTI SPOLKU

Co děláme

Jak bylo stručně uvedeno na úvodní stránce, základním cílem našeho spolku je bádání a popularizace historie našeho města i regionu. Náš spolek organizuje různé akce jak pro veřejnost, tak pro členy spolku. Jejich forma je různá, od výstav a přednášek, přes komentované vycházky po městě a okolí, až po vícedenní výlety členů po zajímavých místech republiky. Některé z akcí pořádáme ve spolupráci s našimi kolegy ze Spolku přátel Třeboně a s Blatským muzeem v Soběslavi a jeho pobočkou ve Veselí.

Jak se financujeme

Rádi bychom podotkli, že si naši činnost financujeme sami z vlastních prostředků a sdílení nákladů napříč spolkem je velmi liberální. To platí jak o provozu webových stránek, o péči o drobné památky, tak investice do technického vybavení a náklady na výlety za poznáním a další. To nám umožňuje určitou nezávislost a nadhled. Máme za to, že přemíra dotací deformuje hodnotové vztahy a to se týká i volnočasových aktivit. Na druhé straně, pokud naše práce někomu přinese konkrétní užitek, rádi přijmeme nějakou podporu.
PRO VEŘEJNOST

Naší snahou je popularizovat historii našeho města. Myslíme si, že poznání historie města je jedním z výchozích zdrojů jeho dalšího úspěšného rozvoje.  PĚČE O DROBNÉ PAMÁTKY

  Jako občané města cítíme povinnost pokračovat v díle našich předků a předat město následující generaci v co nejlepším stavu.  Proto je jednou z našich činností i péče o drobné památky.


  SPOLKOVÝ ŽIVOT

  V rámci našeho spolkového života pořádáme různé interní pracovní schůzky a výlety za poznáním. Také se snažíme zapisovat a dokumentovat vzpomínky pamětníků a vytváříme databázi starých fotografií a dokumentů.   PUBLIKAČNÍ ČINNOST

  Součástí popularizace historie města je i naše publikační a výstavní činnost. Ve spolupráci s městem i samostatně jsme publikovali řadu knih a pořádali několik výstav a přednášek.