PEČUJEME O PAMÁTKY

Již název našeho spolu říká, že nám není lhostejný odkaz našich předků a prostředí města ve kterém žijeme. Není v našich silách napravit škody nekvalifikovaných oprav domů a neřízeného bourání ve jménu budování dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti města v sedmdesátých a osmdesátých letech. Ale právě proto se snažíme našimi skromnými silami popularizovat jak světlé, tak stinné stránky historie našeho města a pečovat o některé drobné památky. Mezi jiným se staráme o:

Malý počet našich členů a u některých i seniorní věk, nám neumožnuje dělat více. Přesto bychom byli rádi, aby se více zapojily i jiné spolky a organizace ve městě. Odměnou jim bude, že po nich zbyde něco méně pomíjivého.


Nedávné příklady našeho snažení

Národní památky se stávají národními, jsou-li zakotveny v kolektivní mysli národa. Tak i rodinné památky jsou rodinné, když jsou součástí paměti konkrétní rodiny. Máte-li doma fotografii prababičky z konce 19.století, tak fotografie je dokladem nejen zručnosti našich předků, ale pro konkrétní rodinu nese i určitý příběh a dává jí novou přidanou...

Jdete-li okolo Novopleského rybníka směrem na Metel, pak vlevo za hrází narazíte na malou studánku. Nevíme, kdo si dal tu práci postavit ji na tomto odlehlém místě, ani nevíme kdy se tak stalo. Ve své většině se dnes studánky moc nevyužívají. Je to dáno nedostatečnou péčí o studánky a zhoršující se kvalitou pramenité vody. Přesto jsou studánky...

S trochou nadsázky můžeme říci, že kaplička za bývalým přejezdem na Val a Hamr je "naše". Samozřejmě, že "naše" není myšleno ve formě vlastnictví, ale vyjadřuje náš vztah k ní a vztah k dědictví našich předků. Již na mapě stabilního katastru z roku 1828 je zakreslena na rozcestí do Hamru a do Vlkova. Mapu si můžete prohlédnou v archivu...

Před osmi lety naší péčí, vstal z popela pomníček listonoše Václava Jelínka, kterého při služební pochůzce, (4.6.1937), postřelil mladík z Bošilce. Od znovupostavení moduritová soška sv. Václava ve výklenku zbělela od slunce, vlhkostí a mrazem praskla. Nechali jsme proto v dílně "U Kočků" vytvořit keramickou malovanou kachli, kterou jsme 17.11.2021...

Součástí práce našeho spolku je i péče o některé menší památky v okolí Veselí. Jednou z nich je i kaplička u bývalého železničního přejezdu na Val. V minulém a tomto roce jsme opravili omítku, nátěr, zasadili okrasné květiny a s blížící se zimou bylo potřeba i zazimovat květinový záhonek. Touto cestou děkujeme všem našim dobrovolníkům i...

Naši členové pečují o některé malé památky v okolí Veselí. Jednou z nich je kaplička za tratí směrem na pískovnu. Letos získala nový kabát, výzdobu a květinový záhonek. Jsme rádi, že naše činnost byla příkladem pro anonymní občany, kteří zde často pokládají květiny.