O NAŠEM SPOLKU

Ze stanov spolku 

Základním cílem našeho spolku je zejména bádání o historii města i regionu, uchovávání a zpřístupňování audio, video, fotodokumentace, spolupráce s místním muzeem, městským úřadem, školami a obecními úřady okolních obcí při mapování historie a pomoc s organizací kulturně historických akcí.

Formami činnosti spolku jsou zejména pořádání výstav a přednášek, pomoc v péči o místní památky movité i nemovité, včetně jejich dokumentace, vydávání publikací s regionální historickou tematikou, osvěta mezi občany a žáky místních škol a pomoc studentům a badatelům.

Spolek je dobrovolným nevládním neziskovým zapsaným spolkem, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění.

Stanovy spolku jsou na vyžádání k dispozici u vedení spolku.


Zakládající schůze 27. 1. 1998