Otvírání studánek - studánka u Novopleského rybníka

28.05.2022

Jdete-li okolo Novopleského rybníka směrem na Metel, pak vlevo za hrází narazíte na malou studánku. Nevíme, kdo si dal tu práci postavit ji na tomto odlehlém místě, ani nevíme kdy se tak stalo. Ve své většině se dnes studánky moc nevyužívají. Je to dáno nedostatečnou péčí o studánky a zhoršující se kvalitou pramenité vody. Přesto jsou studánky nedílnou součástí lidmi obhospodařované krajiny. Podle dávné tradice lidé vítali jaro otvíráním studánek - symbolickým vyčištěním pramene po dlouhé zimě. Je potěšitelné, že v posledních desetiletích se tento zvyk obnovuje a začali přibývat nadšenci, kteří staré studánky vyhledávají a pečují o ně. Mezi tyto nadšence jsme se skromným dílem připojili i my. Studánku jsme vyčistili, plánujeme udělat dřevěnou stříšku a věříme, že se nakonec dostane i do Národního registru pramenů a studánek.