Svěcení kapličky u bývalého přejezdu na Val

26.06.2022

Národní památky se stávají národními, jsou-li zakotveny v kolektivní mysli národa. Tak i rodinné památky jsou rodinné, když jsou součástí paměti konkrétní rodiny. Máte-li doma fotografii prababičky z konce 19.století, tak fotografie je dokladem nejen zručnosti našich předků, ale pro konkrétní rodinu nese i určitý příběh a dává jí novou přidanou duchovní hodnotu. Mnohdy větší než vlastní cena objektu. Podobné je to i s naší kapličkou o kterou se staráme. Naše snaha opravit kapličku je nejen snahou uvést ji do jejího původního stavu, pro potěchu kolemjdoucích, ale i obnovit její duchovní zakotvení. Z tohoto důvodu se spolek rozhodl, nechat kapličku znovu vysvětit. Vysvěcení vykonal pan farář Alois Sassmann, současný starokatolický farář v Táboře. Pro laickou veřejnost je známý jako autor cyklu pořadů "Kořeny", zabývající se genealogií a místopisem se silnou vazbou na Jižní Čechy. Krátký obřad proběhl v neděli 26.6.2022 za účasti členů, kteří se na opravě kapličky podíleli. Kaplička získala nový kabát, nátěr střechy a celkový opravený vzhled doplnil i obrázek Panny Marie, který je ručně malovanou kopií Cranachovy Panny Marie Pomocné (tzv. Pasovské). Kopie obrazu je dílem naší členky paní Evy Jindové. Úspěšné dovršení našeho snažení jsme nakonec oslavili příjemným večerním posezením.