Stavitel Karel Kazda - čp.171

Stavitel Karel Kazda - čp.171

V roce 1911 si naproti Sokolovně staví svůj honosný dům významný veselský stavitel Karel Kazda a jeho manželka Marie. Ale tento dům je odstrašující ukázkou, jak se dá zničit krásná secesní fasáda hrubou a necitlivou opravou. Dlužno říci, že dnešní majitel za to nemůže a oprava je výsledkem zanedbané péče a "zručnosti" socialistických budovatelů. S pokrčením ramen leze konstatovat "Taková byla doba", ale je dobré si uvědomit, že tato rozhodnutí dělali konkrétní osoby, které v té době byly ve vedení družstva Jihotvar a ve vedení města. Bohužel, jak již víme z mnoha jiných příkladů, netýká se to jen této budovy. 

Karel Kazda byl významným veselským stavitelem. Více se o něm dozvíme zde >>>>.