Sokol

Sokol

Sokolská jednota ve Veselí vznikla již za Rakouska-Uherska roku 1887. O 18 let později (1905) si z veřejných sbírek postavila svou sokolovnu. V roce 1929 Sokol zakoupil pozemky v místech dnešního stadionu za účelem zřízení letního cvičiště. Sokolové podporovali posilování těla a ducha nejen formou cvičení na nářadí v tělocvičně, ale pořádali i skupinová prostorová cvičení, pěstovali turistiku a pořádali letní tábory. Sokolská organizace měla také divadelní soubor a v sále sokolovny provozovala i kino Bio Sokol. Vzestup Sokola trval celé období první republiky, až do roku 1941, kdy byla okupační mocí nařízena jeho likvidace. Po roce 1945 sokolské jednoty obnovily svou činnost, ale vzápětí, v souladu se změnou režimu, byly převedeny pod jedinou tělovýchovnou organizaci TJ Lokomotiva a Sokol přestal existovat. Po roce 1989 organizace celostátně obnovila svou činnost, ale ve Veselí k tomu nedošlo. Po soudních sporech o vypořádání majetku přešla část majetku Sokola do TJ Lokomotiva. Je smutné, že se to týkalo i secesní budovy sokolovny, která byla obratem prodána do soukromých rukou. Dnes budova slouží jako sklad pro firemní účely.

Vznik a vývoj Sokola v Mezimostí od Fr. Hybše naleznete k nahlédnutí zde >>>