PŘÁTELÉ HISTORIE VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Základním cílem našeho spolku je studium a popularizace historie našeho města i regionu. Náš spolek organizuje různé akce jak pro veřejnost, tak pro členy spolku. Jejich forma je různá, od výstav a přednášek, přes komentované vycházky po městě a okolí až po vícedenní výlety členů po zajímavých místech republiky.  


Co je u nás nového ...


Státní oblastní archiv v Třeboni je instituce s dlouholetou historií navazující na staré rožmberské rodové archivy. Asi nejznámějším archivářem byl Václav Břežan, který byl roku 1596 pověřen katalogizací a správou rožmberského archívu. V třeboňských depozitářích je v současné době uloženo téměř 12 kilometrů archiválií a v knihovně přibližně 150 000...

Veselský uličník není pojednání o veselských uličnících. Je to souhrn názvů veselských a mezimostských ulic, který nám připravil náš kolega Václav Jelínek. Každá ulice je doplněna o stručný historický přehled, jak se názvy ulic v čase měnily. K nahlédnutí je zde >>>. Názvy ulic byly mnohdy odrazem právě vládnoucího režimu. Za Rakouska-Uherska to...

Již dříve jsme vás informovali, že pro vás připravujeme další díl komentovaných procházek po Veselí. Tentokrát to bude na téma veselské veduty. Odkaz na elektronickou verzi máte zde >>> .

První telefonní přístroje neměly ani rotační, ani tlačítkový číselník a do telefonní sítě byly připojeny pevnou linkou. Vše to začalo 14. února 1876, kdy si A. G. Bell podal patent na "Zdokonalení telegrafie" a o pouhé dvě hodiny předstihl svého konkurenta Elishu Graye. Podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v...

Jako každoročně je 31. prosinec chvílí pro společný Silvestrovský výšlap členů našeho spolku. Záměrně píšeme velké S, protože ukazuje na význam, který pro nás má. Je tradicí zvolit příjemné místo, kde se společně rozloučíme s minulým rokem a popřejeme vše nejlepší do příštího roku. Je to příležitost prodiskutovat si, co jsme v minulém roce dosáhli,...

Jak prezentovat výročí osobností na malém městě, kde, jak se ukazuje, žila celá řada "velkých" lidí s nadregionálním přesahem? I zdánlivě nevýznamné Veselí si každý rok připomene řadu jedinců, kteří se výrazně zapsali do historie. Připomeňme si malým medailonkem několik jmen, které mají v příštím roce výročí. Linka, která je spojuje, je láska ke...

Stará radnice je asi největším pokladem našeho města. Náš spolek se ve svých akcích a na mnoha oficiálních i neoficiálních setkáních zasazoval o její znovuoživení. Radnice si prošla mnoha útrapami a dnešní její stav je výsledkem majetkových přesunů v dobách společenských změn a neúcty k odkazu předků. Chtěli bychom touto cestou vyjádřit dík vedení...

Na konci minulého roku nás kontaktoval pan Pavel Skarnitzl, který se zabývá genealogií jejich rodu. Jeho milý email nás velmi potěšil. Pan Skarnitzl nám poskytl několik doplňujících informací o Antonínu Skarnitzlovi, které jsme do našeho článku zapracovali...

Tyto webové stránky jsme pro vás připravili na technologii  Webnode.