PŘÁTELÉ HISTORIE VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Základním cílem našeho spolku je studium a popularizace historie našeho města i regionu. Náš spolek organizuje různé akce jak pro veřejnost, tak pro členy spolku. Jejich forma je různá, od výstav a přednášek, přes komentované vycházky po městě a okolí až po vícedenní výlety členů po zajímavých místech republiky.  


Co je u nás nového ...


Nedávno jsme v našich aktualitách psali o tom, proč se Podskalí lidově říká Podpeklí. Asi si pamatujete, že to bylo tím, že okolo roku 1586 zde měl svou kovárnu Pavel Pekelný. Tento drobný poznatek byl jen jednou ze zajímavostí z práce naší kolegyně Evy Jindové, která si dala za cíl zmapovat historii původní zástavby Veselí a Mezimostí až do...

Pohlednic a fotografií známých míst Veselí a Mezimostí je poměrně mnoho a vyšlo i několik knih. Ale nestává se nám často, že máme možnost prolistovat si soukromá rodinná alba místních občanů a najít "poklady" dosvědčující, jak naše město žilo a vypadalo.

I tento 31. prosinec jsme si našli chvíli na společný Silvestrovský výšlap členů našeho spolku. A opět s velkým "S", protože se opět povedl. Tentokrát jsme zvolili Lužické údolí u Tábora. Při příjemné procházce okolo Lužnice jsme měli příležitost zhodnotit minulý rok a prodiskutovat plány na příští. Jistě budeme pokračovat v našich komentovaných...

Při našem bádání po minulosti Veselí, se nám podařilo získat ručně psanou kuchařku, která obsahuje vše, od a do zet a to doslova, neboť je vepsaná do silné a těžké inventarizační knihy. Recepty jsou zařazeny podle abecedních štítků podél stran, takže jsou zde oddíly zvěřina, kuřecí, ale i zákusky a víno. Kniha receptů je zajímavým dokladem...

Všichni Veseláci vědí, že když se řekne Podpeklí, je míněna ulice Podskalí vedoucí od křižovatky u kostela dolů k Lužnici a dále podél řeky parkem na Jiráskovu ulici. Prudké klesání od křižovatky u kostela nás přivede na malé rozcestí mezi domy čp. 151, 153 a 163. Již relativně nízká čísla popisná nám říkají, že tato část města je poměrně stará....

Rádi bychom poděkovali všem našim příznivcům za účast na komentované procházce - mlýn Krkavec. Podmínky byly tentokrát trochu ztížené, protože v budově mlýna právě probíhá rekonstrukce střechy. Zahájili jsme prezentací historie mlýna, která sahá hluboko do minulosti. První zmínky o jeho mlynářích máme z roku 1586, ale historie mlýna může být i...

Dovolujeme si vás pozvat na naši další komentovanou procházku, tentokrát na Krkavec. Povíme si o starých veselských mlýnech se zaměřením na mlýn Krkavec. Výklad doplníme promítáním starých fotografií a dokumentů. Mlýnem vás provedou příslušníci rodiny Pechů, která mlýn vlastní od roku 1910.

Blíží se začátek školního roku. Že škola nemusí být jen český jazyk a matematika, dokládají fotografie, které nám poskytla paní Leona Vondrušová. Jsou z května 1964 a je na nich zachycena spolu se spolužáky Hudlíkem, Pánkovou, Lososovou, Kubešovou, Čadovou, Cihlářovou, Cihlářem a Faflíkovou. Podle úborů lze tušit, že už nejde o komunistickou...

Tyto webové stránky jsme pro vás připravili na technologii  Webnode.