Poděkování vedení města

15.12.2022

Stará radnice je asi největším pokladem našeho města. Náš spolek se ve svých akcích a na mnoha oficiálních i neoficiálních setkáních zasazoval o její znovuoživení. Radnice si prošla mnoha útrapami a dnešní její stav je výsledkem majetkových přesunů v dobách společenských změn a neúcty k odkazu předků. Chtěli bychom touto cestou vyjádřit dík vedení našeho města, že se rozhodlo Starou radnici opět převzít do rukou města a vdechnout jí nový, důstojný život. Víme, že to bude těžká práce, protože devastace radnice je poměrně značná a těžko omluvitelná.

Při této příležitosti bychom rádi připomněli pamětní listinu, která byla do věže radnice vložena při opravě v roce 1908, ve které je psáno "Jelikož budova tato, ozdoba města, jest významnou historickou památkou města a pomníkem našich předků, prosíme naše potomky, aby se o zachování Staré radnice všemožně zasadili ...".

Vážené vedení města, ještě jednou děkujeme.


Více se o radnici můžete dozvědět v jedné z našich komentovaných procházek zde >>>