Kuchválek Josef, Anna

Kuchválek Josef (1908-1994)

Josef Kuchválek, mezimostský rodák, působil jako pedagog, organizátor hudebního života, houslista, varhaník a regenschori kostela Povýšení svatého Kříže ve Veselí. Housle studoval u prof. Antonína Velímského, odchovance světově proslulého pedagoga Otakara Ševčíka. V roce 1934 složil Státní zkoušku na Pražské konzervatoři. Hru na varhany studoval u prof. Josefa Richtera, žáka Leoše Janáčka. Se svou manželkou Annou, která vystudovala klavír a zpěv, založili v Mezimostí Kuchválkovu hudební školu (později LŠU), v níž vychovali veliké množství žáků. Josef Kuchválek působil jako houslista, dirigent orchestru "Lužničan", vedoucí smyčcového kvarteta, klavírního tria a s manželkou Annou Kuchválkovou tvořili komorní duo. Oba byli duší hudebního života ve Veselí nad Lužnicí, které se svým hudebním zázemím mohlo srovnávat i s mnoha většími městy. Rodina Kuchválků pokračuje v této tradici dodnes.

Koncert 21.4.1974