Bydžovský Bohumil a Marie

Bydžovský Bohumil (1880-1969)

Profesor Bohumil Bydžovský byl významným matematikem a rektorem KU. Jeho paní Marie Bydžovská, rozená Komínková, byla veselskou rodačkou, a tak si Veselí zvolili jako místo, kde trávili volné chvíle, prázdniny a nakonec i zralý věk i stáří. Postavili si zde dům a společně se aktivně zapojovali do života města. Oba byli respektovanými občany města. Profesor Bydžovský byl děkanem Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze a jako vážený vědecký pracovník byl také členem mnoha vědeckých spolků. Byl dopisujícím členem České akademie věd a umění a roku 1929 byl zvolen řádným členem Královské české společnosti nauk a v roce 1949 předsedou Československé národní rady badatelské. V roce 1952 se stal, jako jeden z prvních, řádným členem Akademie věd. Profesor Bydžovský je čestným občanem města. 

Bydžovská Marie (1876-1969)

PhDr. Marie Bydžovská, rozená Komínková, je veselskou rodačkou a spolu se svým manželem, akademikem Bydžovským, patřila k váženým občanům města. Absolvovala Filosofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze a byla jednou z prvních žen s vysokoškolským vzděláním. Dlouhá léta byla profesorkou na pražském dívčím gymnasiu Minerva. Byla historičkou, spisovatelkou, regionální badatelkou a překladatelkou z francouzštiny. Spolu s Amálií Fleischhansovou se aktivně podílela na publicistické a propagační činnosti Klubu českých turistů ve Veselí. Za německé okupace byli manželé Bydžovští zatčeni a vězněni. Mezi jiným i proto, že jejich syn Jan od roku 1941 působil ve službách exilové vlády v Londýně.