Žižkovský Augustin - čp.137

Žižkovský Augustin - čp.137

Jako první záznam domu č.137 je z roku 1690. Později, v roce 1855 se stali majiteli domu Josef a Františka Albrechtovi. V červnu 1866 vypukl požár, který na náměstí zničil 16 domů. Oheň se rozšířil až do Mezimostí, kde shořelo dalších 35 domů. Jedním ze zničených domů byl i dům č. 137. Manželé Albrechtovi dům v roce 1869 znovu přestavěli do podoby patrového měšťanského domu.

V roce 1894 dům kupují manželé Steinerovi a v roce 1912 Augustin Žižkovský, obchodník s osadnickým zbožím. Pan Žižkovský v roce 1921 požádal o živnostenský list na výrobu lihových nápojů studenou cestou a v roce 1936 požádal o stavební povolení na plánovanou sodovkárnu ve dvoraně domu. Výroba sodovky byla úspěšná a trvala až do doby socializmu. Již jako socialistický podnik byla výroba v roce 1978 přesunuta k Horusickému rybníku. Blíže se můžete se sodovkárnou seznámit na fotoalbu zde >>>>. Pan Žižkovský byl podnikavý muž a v srpnu 1930 nechal přestavět přízemí domu jako prodejnu obuvi pro fy. BAŤA a současně dům získal svou dnešní prvorepublikovou podobu. Rozvoj motorismu také podnítil pana Žižkovského zřídit benzinovou pumpu, která stála na náměstí naproti domu.

Na dům navazovala i vedlejší úzká ulička, tzv. Čuchnova ulička, která vedla z náměstí dolu k řece. Z této uličky byl také vjezd do dvora sodovkárny. Domy v okolí uličky dnes již neexistují. Po válce byl dům se sodovkárnou znárodněn. Podobně jako ostatní domy na východní straně náměstí, musela sodovkárna a krásná zahrada domu ustoupit budování obchodního domu Lužnice. Dnes je v tomto prostoru parkoviště u pošty.

Ještě drobnou poznámku na okraj. Mnoho zahrádkářů ve Veselí si vzpomene, že okraje svých záhonů měli lemovány řadou, svisle umístěných, lahví od sodovky. Těch bylo za ta léta provozu sodovkárny vyřazeno opravdu hodně a jsou jednou ze vzpomínek na naše mládí...