Záložna - čp.24

Záložna - čp.24

Dům čp.24 je všeobecně znám jako "Záložna" a dodnes si drží finanční služby. Veselí bylo tzv. soudním okresem a toto členění se přenášelo i do správního členění. Ze zástupců jednotlivých okolních obcí bylo složeno okresní zastupitelstvo, pro které byl původní dům čp.24 v roce 1891 zakoupen a postavena nová budova. Proto, když se díváme na snímky z roku 1915, je ve štítu budovy nápis "Okresní zastupitelství". Současně v roce 1887 zahajuje ve Veselí svou činnost i Okresní hospodářská záložna, která využívá část budovy pro svou potřebu. Cílem záložny bylo financování potřeb regionu. Po první světové válce pomáhala financovat pozemkovou reformu a zakládání různých družstevních podniků. Mezi jiným financovala družstevní elektrárnu a mlýn, různé meliorační stavby a pomáhal zastupitelstvu investovat do výstavby místních komunikací. Při reorganizaci správního členění v roce 1927 přechází dům na městský úřad ve Veselí. V roce 1928 záložna dům od města kupuje do svého vlastnictví za 220.000 Kč. V roce 1929 je dům modernizován v duchu doby a přestavěn do dnešní podoby. Po druhé světové válce, v roce 1953, přechází záložna do majetku Státní spořitelny v Soběslavi a v roce 1956 zpět do majetku MěNV. V budově dnes sídlí Česká spořitelna a v prvním patře oddělení České státní policie.