Weis Karel

Weis Karel (1862-1944)

Karel Weis byl český hudební skladatel, sběratel lidových písní a folklorista. Jeho nejznámějším a nejvýznamnějším dílem se stalo souborné vydání lidových písní Český jih a Šumava v lidové písni, monumentální patnáctisvazkové dílo, které je výsledkem jeho skoro padesátileté sběratelské a skladatelské práce. Vycházelo postupně od roku 1928. Karel Weis měl úzký vztah k Veselí a měl zde mnoho přátel, například učitelku Amalii Fleischhansovou (jednatelku klubu turistů) nebo truhláře Machoně. V září 1937 byl na jeho 75. narozeniny odhalen pamětní kámen a pojmenována turistická stezka vedoucí z Veselí přes Blata až do Bechyně. Karla Weise si připomínáme také v názvu muzea, Blatské muzeum-Weisův dům, kde je uložena jeho bohatá pozůstalost.