Vránek Gustav

Vránek Gustav (1906-1981)

Gustav Vránek byl synem známého mezimostského obchodníka Augustýna Vránka. Prvním učitelem hudby mu byl jeho strýc profesor František Vránek, skladatel v Českých Budějovicích. Vzdělával se na hudební škole, studoval na pražské konzervatoři u Jaroslava Mařáka a později soukromě u Jaroslava Kociána a Vitězslava Nováka. Od roku 1927 působil v České filharmonii jako houslista. Vytvořil množství kompozic pro smyčcové nástroje, klavír a později i pro dechové nástroje. Některá jeho díla byla poctěna cenami a některá byla vydána i v zahraničí. Jižním Čechám byla věnována například symfonická báseň "Na Nežárce" nebo mužský sbor "Táborské kraje". Některá z jeho děl byla i součástí repertoáru České filharmonie. Hudba byla rodinnou tradicí rodiny Vránků a jeho děti v této tradici pokračují. Syn Tomáš (klarinet), dcery Jitka (klavír) a Hana (housle).