Vojta-Slukov Jakub

Vojta-Slukov Jakub (1847-1903)

Vojta Slukov, vlastním jménem Jakub Vojta, se narodil v blízkém Zlukově. Byl český herec Prozatímního a Národního divadla, režisér, zakladatel Ústřední jednoty českého herectva (1885) a její první předseda a byl i prvním ředitelem divadla Uranie (1902). Při svém studiu v Jindřichově Hradci se ve svých 17 letech poprvé blíže setkal s divadlem. To na něho zapůsobilo tak silně, že zanechal studia a odjel brzy do jihočeské Třeboně za Čížkovou divadelní společností. Roku 1875 byl pro své nadání a herecké úspěchy angažován do Prozatímního divadla v Praze a zde vytvořil mnoho postav. V roce 1889 však těžce onemocněl tuberkulózou a po dvouletém léčení se v roce 1901 musel vzdát své herecké činnosti. Koncem roku 1902 se ještě na krátký čas stal ředitelem divadla Uranie v pražských Holešovicích, ale v roce 1903 náhle umírá.

Mnoho let života věnoval práci ve vlasteneckých spolcích, např. byl v porotě Náprstkovy ceny. Velkou zásluhu má o založení "Ústřední jednoty českého herectva" a na její první valné schůzi (14. srpna 1885) byl Vojta Slukov zvolen za prvního předsedu. Tato "Jednota" byla založena za účelem hmotného podporování, sociálního zabezpečení herců-členů, kteří bez vlastní viny nebyli schopni dále nebo v době nemoci hrát a také pro všeobecné hájení zájmů českého herectva. Jeho přičiněním se také uskutečnilo divadelní oddělení Národopisné výstavy v Praze (1895).