Vodojem

Vodojem

Stavba vodojemu ve Veselí byla velkou událostí. Dnes pro nás běžné zásobování vodou nebylo ještě za první republiky samozřejmostí. I po stavbě městského rozvodu vody nebylo nic neobvyklého, že v domě byl na chodbě pouze jeden kohoutek pro celý dům nebo patro. Dnes se již rozvod vody samospádem nepoužívá a vodojem zůstává krásnou technickou památkou a dominantou města. Stavba vodovodu ve Veselí probíhala v letech 1934 až 1935 a zahrnovala zdroj vody a vodárnu u Horusického rybníka, dále vyrovnávací vodojem a samotížný rozvod vody po městě. V průběhu osmdesátých let stávající rozvodná síť a zdroj vody z kapacitních důvodů dosloužily a Veselí se napojilo na dálkový vodovod z Římovské přehrady.