Veselská škola

Veselská škola

Farní kronika uvádí, že veselské školy "začínaly v malých prostorách s hliněnou podlahou a okénky jako dlaň". Až v roce 1881 obec postavila novou budovu, která se mohla pyšnit vším komfortem tehdejší doby. Do té doby se vyučovalo v čp.4 naproti kostelu.