Třída ČSA

Třída ČSA

Veselí je především významným silničním a železničním uzlem. Spojení na Prahu, České Budějovice, Vídeň a Jihlavu formovalo silniční síť a tím i rozložení ulic Veselí a Mezimostí. Tato skutečnost byla dále umocněna umístěním železničního nádraží mimo lokalitu obce, což mělo za následek rozvoj města do jeho dnešního podlouhlého tvaru. Páteřní silnice procházející městem spojuje všechny důležité body: nádraží, školu, bývalé kino, Malé náměstí, mosty přes Nežárku a Lužnici, a dále veselské náměstí a kostel. V první republice nebyla tato silnice obklopena spojitou zástavbou. Například mezimostská škola stála mezi několika málo domy a poli.

Od 20. let se zástavba v okolí dnešní Třídy ČSA dále zahušťovala. Ale již tehdy došlo k některým úpravám z důvodu houstnoucí automobilové dopravy, včetně výstavby betonových mostů.

V období socialismu pokračovaly dopravní úpravy. Silnice byla napřímena a vybavena rozměrnými křižovatkami. Za to město zaplatilo ztrátou mnoha domů a zákoutí. Bývalý Hotel Kolář je jedním z příkladů, jak necitlivě se k úpravám přistupovalo. Přestavbou na zdravotní středisko v roce 1980 ztratila tato budova svůj původní charakter.