Střelecký klub (Svazarm)

Střelecký klub (Svazarm)

Střelecký klub zahájil svou činnost roce 1974 pod záštitou ZO Svazarmu při železničním depu Veselí. V bývalé žíšovské pískovně si členové kroužku svépomocí upravili starý železniční vagon jako svou první klubovnu a vybudovali potřebné zázemí. Střelnice byla místem mnoha střeleckých soutěží. Příkladem může být Veselská muška, Žíšovská špuntovka nebo Střelecká liga mládeže. Elán členů a jejich následovníků vydržel až dodnes.