Stará radnice

Stará radnice

Dnešní Stará radnice stojí na místě původní radnice, která roku 1579 vyhořela a roku 1616 byl položen základ nové renesanční radnice. Iniciátorem stavby byl tehdejší primas Martin Lomnický ze Šebínu. Roku 1764 zachvátil radnici zničující požár a při této příležitosti shořela většina obecních dokumentů a smluv, včetně městských práv.  Rok na to byla radnice opravena a radnice získala, dnes již charakteristickou barokní věžičku. V roce 1897 přebírá radniční činnosti nově postavená Nová radnice a Stará radnice dále slouží k provozování hostinské a kulturní činnosti. V letech první republiky, v roce 1923 se radnice včetně pivovaru dostává do vlastnictví Českého akciového pivovaru v Českých Budějovicích. Po druhé světové válce, v roce 1957, je zde zřízen kulturní dům Blata. V šedesátých letech prochází radnice postupnou degradací a z restaurace se stává bufet. Dalším důležitým mezníkem je rok 1970, kdy radnice prochází celkovou, a svým rozsahem i poslední, velkou rekonstrukcí. V osmdesátých letech funkci kulturního domu přebírá dnešní kulturní dům u Lužnice. Stará radnice nemá dřívější využití a v roce 1984 ji užívá Svazarm a mezi jiným je zde střelnice. Radnice prochází postupným úpadkem a neúctou k památkám. Po revoluci přechází radnice v rámci restituce do soukromých rukou a je připraveno několik plánů na její využití, ke kterým ale nikdy nedošlo. Stavební údržba radnice se omezuje na záchranné stavební úpravy. Při této sanaci je nenávratně ztracena vnitřní omítka a výzdoba a neutěšený stav trvá dodnes.

Je dobré si připomenout pamětní listinu, která byla do věže vložena při opravě v roce 1908 , ve které je psáno "Jelikož budova tato, ozdoba města, jest významnou historickou památkou města a pomníkem našich předků, prosíme naše potomky, aby se o zachování Staré radnice všemožně zasadili.".  V nedávných letech proběhlo několik akcí občanů pro záchranu radnice, které však nevyústily v dostatečnou vůli vedení města a majitele k odkoupení zpět do rukou města.

Fotoalba Fr.Hybše a Jana Laciny

Kronikář František Hybš připravil k příležitosti opravy radnice v roce 1970 album, které je k nahlédnutí zde >>>>

Album z pozůstalosti Jana Laciny je k nahlédnutí zde >>>>