Stará pošta, MUDr. Fürst - čp.21

Stará pošta, MUDr. Fürst - čp.21

Jedním z prvních záznamů tohoto domu je prodej z roku 1654, ale důležitým majitelem byl až v roce 1792 poštmistr Antonín Křepínský, který zde provozoval poštu. Pošta se, spolu s jejich provozovateli, stěhovala po různých adresách. Blíže to popisuje procházka z cyklu Zmizelé Veselí č.2 zde >>>>.  Pošta  se sem vrátila s rodem Bejlovců a v roce 1860 má v držení dům vdova po poštmistrovi Karlu Bejlovcovi, paní poštmistrová Terezie Potměšilová. S rozvojem železnice se provoz pošty přesouvá na nádraží a v roce 1937 již dům vlastní manželé Fürstovi. MUDr. Alois Fürst byl všeobecně váženou osobností. Mezi jiným byl zvolen předsedou představenstva družstva vlastnící elektrárnu a mlýn ve Veselí. Známá byla i jeho vyhlášená zahrada - arboretum. Další známá osobnost Veselí, pan učitel Kůrka, ji velmi obdivoval. Jeho největší odměnou, projevenou svým prémiovým žákům, bylo svolení okopávat záhony v zahradě pana doktora. 

Další zajímavostí je, že v tomto domě byla jedna z prvních lékáren ve Veselí . Provozoval ji lékárník František Pašek, který se v roce 1882 přestěhoval do domu dnešní lékárny U Matky Boží Pomocné.

Od roku 1954 je zde Plemenářský podnik a JZD. Dnes je zde Jinos Agro a autoservis.