Srpen 1968

Srpen 1968

Vpád vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 ukončil reformní úsilí obrodit socialismus. Okupace spřátelených armád na území republiky vzbudila mezi občany obavy a pasivní odpor. Rok poté začíná 20 let normalizace.