Škoda Antonín

Škoda Antonín (1935-2000)

Antonín Škoda se narodil v Soběslavi, ale dětství a celý život prožil ve Veselí nad Lužnicí. Školu absolvoval v roce 1953, byl přijat na UMPRUM, ale studium ukončil předčasně. Jeho jméno je výrazně spojeno s výrobním družstvem Jihotvar, pro které navrhoval výrobky v 60. letech. Zrealizováno jich bylo asi 600. Jihotvar se tehdy stal pojmem a Antonín Škoda se zařadil ke špičce tehdejších českých keramiků. Po odchodu z Jihotvaru na počátku 70. let se věnoval volné tvorbě a realizoval četná díla ve spojení s architekturou, v interiérech i exteriérech. V 90. letech se vrátil k drobnější keramice a začal spolupracovat se staročeským dvorem v Českých Budějovicích. Poslední jeho díla vznikla na konci 90. let v hrnčírně v Klikově. Keramika Antonína Škody je charakteristická velkou lyričností, vtipem, častými pohádkovými motivy. Antonín Škoda je podle názoru řady svých kolegů dodnes nedoceněným umělcem evropského významu .