Skauti

Skauti

Ve dvacátých letech se mládež ve Veselí a Mezimostí organizovala ve Skautu. Za okupace byl Skaut zakázán, ale ihned po osvobození svou činnost obnovil. V roce 1949 je násilně sloučen se Svazem Československé mládeže. Rok 1950 je rokem vzniku pionýrských skupin v rámci základních škol, které v šedesátých letech přešly pod Dům dětí a mládeže. Na začátku roku 1968 Skaut znovu obnovuje svoji původní činnost, ale o dva roky později je znovu zrušen a veselské středisko přechází pod Turistické oddíly mládeže při TJ Lokomotiva. Pionýři až do roku 1989 působí v rámci Socialistického svazu mládeže a v následujícím roce jejich činnost končí. V roce 1990 je Skaut potřetí obnoven a vznikají oddíly vodní a suchozemské.  

Deník Vodních skautů naleznete k nahlédnutí zde >>>

Skauti - Krkavec 1990