Rektoris Ladislav

Rektoris Ladislav (1929-2006)

Ladislav Rektoris byl akademický malíř a sochař. Svou uměleckou tvorbou byl celoživotně svázán s Veselím a naším krajem, kde tvořil v letním ateliéru na břehu řeky Lužnice. Po středoškolském studiu v Třeboni začal v roce 1950 studovat na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho bohatá umělecká činnost se zhmotnila v mnoha dílech a výstavách jak u nás, tak v zahraničí. Je smutné, že při povodních r. 2002 byl jeho ateliér zatopen a voda zničila téměř veškeré vybavení, knihy, kresby i jeho celoživotní archiv