Prokeš Josef

Prokeš Josef (1894-1944)

Josef Prokeš byl dlouholetým ředitelem Legiostavby ve Veselí. Občanský postoj k republice a svobodě vyjádřil svými činy. Jak za první světové války, kdy bojoval v ruských legiích, tak za německé okupace, kdy předsedal ilegálnímu Revolučnímu národnímu výboru a byl v květnu 1944 za tuto odbojovou činnost popraven. Svou legionářskou činnost zahájil na haličské frontě, kdy přeběhl k Rusům a zapojil se do sboru dobrovolníků, kteří samostatně bojovali proti Rakousku-Uhersku. Po návratu z první světové války pracoval v Českých Budějovicích a v roce 1925 se oženil. V této době vznikla ve Veselí cementářská Legiostavba, kam nastoupil na post ředitele a zde pracoval až do konce života