Pivovar

Pivovar

Starý pivovar je situován v zadním traktu Staré radnice a tvoří spolu jeden celek. Právo várečné udělil městu Karel IV. roku 1362. Samotný veselský pivovar byl založen Vilémem z Rožmberka roku 1555. Ze záznamů z roku 1696 lze vyčíst, že primasovi bylo z várky dáváno 1 vědro piva, 1 vědro patok a 2 džbery mláta. Také se traduje, že chodby pod náměstím a víceúrovňová sklepení některých domů sloužila, mimo jiné, i k dopravě a uskladnění sudů piva. V době svého největšího rozkvětu veselský pivovar dosahoval roční výstav 1500 hl. 

Pivovar byl vždy dobrým přínosem do příjmů obce. Obvykle jej provozoval nájemce, který byl podřízen představenstvu. V roce 1894 pivovar vyhořel a ohni podlehl téměř celý pivovar. O požáru se zmiňuje i zpráva v tehdejších novinách Budivoj. Naštěstí se hasičům podařilo uchránit varnu, která přímo sousedila s radnicí a radnice nebyla požárem zasažena. Ačkoliv byl pivovar brzo obnoven, nenašel se nový nájemce, který by jej provozoval a tak byla v roce 1896 výroba zastavena a v roce 1901 byl pivovar uzavřen. Zbylou sladovnu používal Českobudějovický pivovar jako sklad.