Pěvecký spolek Lužničan

Pěvecký spolek Lužničan

Veselí má velkou hudební tradici vycházející ze zdejšího blatského kraje, kterou pro svět objevil a zachoval hudební skladatel Karel Weis. Historie pěveckých souborů začíná založením spolku Lužničan roku 1862, kdy měl sbor úctyhodných 110 členů. Po první světové válce došlo k útlumu činnosti spolku a svou sílu znovu nabral až v roce 1925 pod vedením sbormistra Antonína Hoblíka. Po jeho odchodu přebírá funkci starosty spolku JUDr. Riedl a sbormistrem se stává Josef Kuchválek. Silná činnost sboru za německé okupace byla vyjádřením národního odporu, i když nemohla vybočit z limitů protektorátního režimu.