Pejčoch František

Pejčoch František (1903-1989)

František Pejčoch byl štábním kapitánem Československé armády. Od roku 1942 byl státem dosazeným vládním komisařem ve Veselí. V květnu 1945 je zvolen předsedou Revolučního národního výboru. Do června 1946 vykonává funkci předsedy MNV. Ačkoliv byl do vedení města dosazen, byl občany velmi oblíben a respektován. Mnohým z nich pomohl v jejich svízelné válečné situaci. Do konce života Veselí navštěvoval. František Pejčoch je čestným občanem města