Oslava konce první světové války

Oslava konce první světové války

 Konec války a rozpad monarchie vyústily v založení Československé republiky. Mnozí z těch, co útrapy války přežili, byli psychicky i tělesně poznamenáni a někteří z nich ztratili svou víru. Vojáci, vracející se z fronty, a především legionáři dodali svým mravním a vlasteneckým postojem váhu a respekt vznikající Československé republice. Níže uvedený snímek z roku 1919 ukazuje, jak občané města s humorem přijali konec války a založení Československé republiky.