Opatrovna - čp.25

Opatrovna - čp.25

Karolina Kasparidesová byla významnou veselskou filantropkou. Narodila se v roce 1817 v domě Krotilovském (čp.145-146). Spolu se svým manželem vlastnila poměrně rozsáhlý majetek. Po úmrtí manžela využívá svého vlivu a majetku k založení dobročinných nadací - Nadace pro zřízení dětské opatrovny (dnes čp.25, infocentrum) a městského chudobince a Nadace pro vzdělání dívek. Roku 1883 umírá a těmto nadacím věnuje velkou část svého majetku. Roku 1896 je z prostředků této nadace postaven nový dům pro účely dětské opatrovny. Vznik opatroven a jejich význam spočíval v péči o předškolní děti zaměstnaných, nebo nemajetných matek. Dnes tuto funkci plní mateřské školy. První opatrovna v monarchii byla založena ve Vídni v roce 1830, ale jejich zakládání a vydržování bylo záležitostí dobročinnosti a zdaleka to nebylo ve městech jako je Veselí běžné. Proto sociální smýšlení Karoliny Kasparedisové a myšlenka založit nadaci pro zřízení opatrovny je i z dnešního pohledu nadčasová.