Ochotnické divadlo

Ochotnické divadlo

První spolek divadelních ochotníků založilo 14 členů 14. února 1872 a předsedou byl zvolen Tomáš Jinda. Už 25. února sehráli dvě Nerudovy jednoaktovky. Spolek byl velmi aktivní první roky po založení. Postupem doby vznikaly další divadelní skupiny jako součást nově vznikajících spolků. Například sokolové ji založili roku 1897. Se založením Sokola v Mezimostí v roce 1922 vznikl divadelní soubor i zde a hrál s přestávkami až do třicátých let. Divadlo nehráli jen dospělí, ale i děti pod vedením učitele Karla Mosteckého, a to v letech 1907 - 1928.