Obchodní dům Novák - čp.7

Obchodní dům Novák - čp.7

Tento dům je zajímavý zejména svou architekturou třicátých let a výrazně se odlišuje od svých sousedních domů. Jeho podobu mu dali Karel a Zdeňka Novákovi, kteří starý dům v roce 1926 koupili, v roce 1930 zbourali a na jeho místě postavili nový dvoupatrový dům. Dům byl plně přizpůsoben k prodeji formou malého obchodního domu a prodávalo se zde střižní a koloniální zboží. Na svou dobu se jednalo o moderní způsob prodeje. V roce 1960 byl dům zestátněn pro Technické služby města a po roce 1989 navrácen zpět.