Nejstarší fotografie

Nejstarší fotografie

Nejstarší datovanou fotografií v tomto fotoalbu je pohled na Starou radnici z roku 1878. Vpravo od ní je dnešní muzeum, tehdy ještě bez dnešní charakteristické fasády. Asi druhou, ne-li nejstarší fotografií, je pohled na starou poštu. Datování je odhadnuto dle štítu obchodu na vedlejším domě čp.22. Tento obchod vlastnil Tomáš Jinda a datum odhadujeme od jeho úmrtí v roce 1875. Další zajímavou fotografií je Českobudějovická ulice (okolo 1880) s kostelem. V pravé části je ještě původní stará škola, kterou v roce 1881 nahradila škola na náměstí.