Náměstí T.G.Masaryka

Náměstí T.G.Masaryka

Každý Veselák, dívající se na fotografie náměstí z přelomu 19. a 20.století, se ihned zeptá - kde je promenáda? Odpověď je - tehdy ještě nebyla. Veselská promenáda vznikla až na popud starosty Bašteckého spolu s novou dlažbou a terénní úpravou náměstí v roce 1906. Níže uvedené snímky ukazují nerovnosti na náměstí, které mimo jiné sloužily k odvodu dešťové vody. První snímek je datován mezi léty 1870 a 1880 a je jedním z nejstarších. Na snímku je vidět lékarna pana lékarníka Františka Paška a c.k. pošta v čp.21, část domu čp.22 s obchodem Tomáše Jindy.

Náměstí bylo vždy živým místem. V dolní části stojí socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1878 postavená nadací veselského měšťana Josefa Zemana a vytvořil ji pražský sochař J. V. Čapek . Ale první soška sv. Jana Nepomuckého stávala v jižní části náměstí před domem čp. 15, ale dnes ji najdeme ve výklenku ve zdi pod schody do kostela, kam ji v roce 1863 přemístili. Před domem čp. 24 (dnešní spořitelna) stával kříž, ten byl přemístěn na rozcestí dnešní Svinenské a Polní ulice, kde stojí dodnes. Spodní části náměstí býval dobytčí trh. Později byla v tomto místě instalována městská váha. 

V roce 1906 prošlo náměstí velkou rekonstrukcí pří níž bylo výškově upraveno a částečně vydlážděno moderní štětovanou dlažbou. Některým občanům se tato úprava nelíbila, protože museli na svůj náklad upravit vchody do svých domů. Zároveň starosta a rada města navrhla vybudovat vyvýšenou promenádu (korzo) lemovanou akáty, které v roce 1940 nahradily hlohy, protože původní akáty v tuhé zimě vymrzly. V roce 1930 přibyl v západní části promenády památník padlým se sochou T.G. Masaryka. Dnešní lípy byly na náměstí vysázeny později.