Mosty a lávky

Mosty a lávky

Řeky a mosty jsou nedílnou částí života Veselí a hlavně Mezimostí. Již název Mezimostí napovídá, že těchto mostů a lávek zde bylo opravdu hodně. Dnes si to již těžko představíme, ale Mezimostí se říkalo také Meziříčí, protože bylo obklopeno řekami - rameny Nežárky. Hlavní proud Nežárky tekl z jihu směrem k severozápadu přes prostor dnešního hotelu Lucie a ústil do Lužnice pod mlýnem. Z východu Mezimostí obtékalo východní rameno Nežárky. Západní část Malého náměstí chránil střední - Katzů kanál. Ten dostal jméno od blízkého statku mezimostského starosty Katze, který se zasloužil o stavbu mezimostské školy. Tato odlehčovací ramena sloužila v době velké vody k jejímu odvodu mimo město. Přiložená mapka tyto ramena přehledně ukazuje. Aby si Mezimostí zachovalo spojení s okolím, mělo řadu mostů, které je vidět na druhé přiložené mapce. Většina z nich po regulaci Nežárky ztratila svou funkci a dnes již neexistují. Abychom se lépe v mapě orientovali, udělali jsme lehký průnik s dnešním stavem a s dnešními jmény ulic. Podkladová mapa je z druhé poloviny 19.století a k jednotlivým mostům jsme se snažili přiřadit nestarší jejich fotografie. Bohužel, fotografii dřevěného mostu přes Lužnici nemáme.