Machoň Gustav

Machoň Gustav *7.8.1874 +13.12.1957

Gustav Machoň byl truhlářem, zemědělcem a lidovým zpěvákem ve Veselí nad Lužnicí. Svou fenomenální pamětí lidových písní kraje byl nevyčerpatelným zdrojem pro sbírkovou a národopisnou činnost Karla Weise, který je ve svých pracích zapsal a zachoval do dnešních dnů.  Byl výraznou osobností Veselí a jeho okolí.