Listopad 1989

Listopad 1989

Mezinárodní situace a dlouholetá nespokojenost většiny občanů s režimem i s ekonomickou situací vyústila v listopadu 1989 v nenásilnou změnu režimu. Na počátku změn byla studentská demonstrace 17. listopadu. Občané Veselí svůj postoj vyjádřili opakovaným spontánním shromážděním u zdi kostela a později účastí na generální stávce. Z opěrné zdi pod kostelem se stalo místo každoročního pietního setkávání. 

Další fotografie připravujeme