Lékárna - čp.115

Lékárna - čp.115

Tento dům je znám jako lékárna U Matky Boží Pomocné. Dle záznamů z knihy Dějiny nejstarších domů ve Veselí, byl dům postaven roku 1703 Matějem Adamovičem, ale jistě bylo toto místo osídleno dříve. Po mnoha majitelích dům roku 1882 kupuje lékárník František Pašek, který je první z dlouhé řady lékárníků v tomto domě. Roku 1888 to je Jan Matějka (dům přestaví do dnešní podoby), dále  1911 Eduard Špička, 1916 František Procházka, 1929 Ludvík Holý a v roce 1931 Alexandr Dukas. V roce 1931 dům kupuje velmi známá veselská osobnost, pan lékárník Bedřich Putterlík. Pan Putterlík byl znám nejen jako lékárník, ale také jako místopředseda a od roku 1936 také jako předseda místního Klubu československých turistů. Tento spolek byl v první republice jeden z nejaktivnějších spolků ovlivňující společenské dění ve Veselí. Po válce, v roce 1957, je lékárna znárodněna, ale lékárnu dál vede dcera lékárníka Putterlíka, paní PhMr. Žižkovská. Po revoluci se v rámci restitucí vrací zpět do rukou rodiny Žižkovských. 

V roce 1968 prošla budova "generální opravou". Je těžko hodnotit tehdejší dobu, ale úpadek řemeslné zručnosti a  schopnosti dělnických kádrů vedly k necitlivému zničení krásné fasády domu. Také vnitřní vybavení lékárny, které bylo ještě před zahájením opravy původní, vzalo za své.