Legiostavba

Legiostavba - Jihotvar

Legiostavba - průmyslové družstvo československých legionářů pro výrobu stavebnin. Firma vznikla v roce 1924. Jak je z názvu zřejmé, zabývala se výrobou stavebnin a měla i své zednické čety. Dlouhou dobu funkci ředitele zastával legionář a významný občan Veselí - Josef Prokeš. Družstvo ve své činnosti pokračovalo i za německé okupace pod názvem Bau. Po druhé světové válce se vrátilo ke svému původnímu názvu a v roce 1950 bylo přejmenováno na Družstvo cementářů a nakonec po dlouhá léta neslo název Jihotvar.